Werner Freuler

Direttore generale
T:  +41 43 433 61 61
m: werner.freuler@indufer.ch

Roberto Ammann

Consulente Tecnico, Vendite Svizzera tedesca
T:  +41 43 433 61 61
m: roberto.ammann@indufer.ch

José Délèze

Consulenza tecnica, vendita nella Svizzera romanda 
T: +41 79 204 11 72
m: jose.deleze@indufer.ch

Sara Canonica

Amministrazione /  Segretaria
T:  +41 43 433 61 61
m: info@indufer.ch

Gabriel Wegmann

Logistica 
T: +41 43 433 61 61
m: info@indufer.ch

Ruth Regez

Finanza
T: +41 43 433 61 64
m: ruth.regez@indufer.ch

Partner di cooperazione

INDULINE SA – Rudolf Vaney
T: +41 79 413 39 21
m: rvaney@induline.ch